EUROPEAN- ASEAN

LIÊN MINH CHÂU ÂU-
HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
The European Union-
Association of Southeast Asian Nations (EU- ASEAN

HÌNH 1: Cờ của Liên minh Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
 
I- MỐC LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐỐI TÁC LIÊN MINH CHÂU ÂU- HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
(Historical landmark of the partnership between the European Union-Association of Southeast Asian Nations):
1972: Tiếp xúc không chính thức (informal contact).
1977 : Quan hệ đối thoại chính thức được thiết lập (formal dialogue relations
             established).
1980 : Ủy ban hợp tác chung (hỗn hợp) được thiết lập (joint Cooperation
            Committee established).
2007 : Tuyên bố về quan hệ đối tác được nâng cao Nuremberg (Nuremberg
            Declaration on enhanced Partnership).
2012 : Gia nhập của EU vào Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á
            (EU Accession to Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).
            Kế hoạch hành động để tăng cường quan hệ đối tác EU-ASEAN được
            nâng cao tại Bandar Seri Begawan (2013-2017) (Bandar Seri Begawan
           Plan of Action to strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership (2013-
           2017).
2015 : Cộng đồng ASEAN được thiết lập (ASEAN Community established)
            Sứ mệnh của Liên minh Châu Âu (LMCA) đến ASEAN được thiết lập
            (Mission of the European Union to ASEAN established).
2017 : Kỷ niệm 40 năm (40 years Anniversary).
           Kế hoạch hành động ASEAN-EU 2018-2022 (ASEAN-EU Plan of
           Action 2018-2022).
2020 : Quan hệ đối tác chiến lược EU-ASEAN (EU-ASEAN Strategic
            Partnership).
2021 : Phái đoàn của LMCA đến ASEAN được thiết lập (Delegation of the
            European Union to ASEAN established).
2022 : Kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại chính thức EU-ASEAN (45-years
            Anniversary of formal EU-ASEAN Dialogue Relations).
 
II- HỢP TÁC LIÊN MINH CHÂU ÂU- HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á PHÙ HỢP VỚI 3 TRỤ CỘT CỘNG ĐỒNG ASEAN
(EU-ASEAN Cooperation aligned with the 3 ASEAN Community Pillars).
 
  1. Hợp tác chính trị và an ninh (Political and security cooperation).
Là một thành viên sáng lập của diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Liên minh Châu âu (EU) cam kêt gia tăng hợp tác với ASEAN về các vấn đề chính trị và an ninh. Tăng số lần viếng thăm và sự kiện đối thoại phản ánh mục tiêu hỗ tương (mutual goal) gia tăng an ninh và ổn định khu vực.
  1. Hợp tác kinh tế (Economic cooperation).
Liên minh Châu Âu làm việc hướng đến cải thiện các khuôn khổ chính sách (policy frameworks), và quy định liên quan đến thương mại, quyền sở hữu trí tuệ (intellectual property rights), tiêu chuẩn, hải quan và vận tải, và hàng không dân sự. Mục tiêu tối thượng là gia tốc hội nhập kinh tế khu vực và cải thiện sinh kế (livelihoods) của khu vực ASEAN.
  1. Hợp tác văn hóa xã hội (Socio-cultural cooperation).
Hợp tác của EU giải quyết giáo dục đại học, y tế, sử dụng đất đai và rừng, quản trị và chuẩn bị thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học và quản trị có hiệu quả các vùng được bảo tồn, đô thị hóa bền vững, nông nghiệp bền vững, và cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ nhập cư.
 
 

 
HÌNH 2: Diễn đàn giới thiệu khu vực EU- ASEAN về vốn tự nhiên (EU-ASEAN regional introductory Forum on Natural Capital).
 
III- QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH CHÂU ÂU- HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
(EU-ASEAN Strategic Partnership).
Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã mở ra một chương mới (new chapter) trong mối quan hệ lâu dài (longstanding) bằng việc trở thành các Đối tác chiến lược vào năm 2020. Điều này nâng cao quan hệ đối tác của họ với cam kết về các hội nghị thượng đỉnh đều đặn (regular) ở cấp lãnh đạo.
Mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực dựa trên các giá trị được chia sẻ chung và các nguyên tắc như trật tự quốc tế dựa trên quy tắc (rules-based), chủ nghĩa đa phương (multilateralism) hiệu quả và bền vững, thương mại tự do và công bằng.
 

HÌNH 3: HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG EU-ASEAN
IV- 45 năm quan hệ đối tác LIÊN MINH CHÂU ÂU- HIỆP HỘI CÁC QUÔC GIA ĐÔNG NAM Á
(45 years of partnership of The European Union-Association of Southeast Asian Nations)
Năm 2022 đánh dấu 45 năm quan hệ đối tác giữa Liên minh Châu Âu (The European Union- EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN). Mối liên hệ của EU với ASEAN được nâng lên Quan hệ đối tác chiến lược (Strategic Relationship) vào tháng 12 năm 2020.
Trong năm 2021, EU công nhận vai trò trung tâm (recognised the centrality) của ASEAN trong chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ dương-Thái Bình dương. Chiến lược này nói lên các cam kết của EU nhằm đóng góp vào sự phát triển ổn định, an ninh, thịnh vượng và bền vững của khu vực, phù hợp với các nguyên tắc của nền dân chủ, quy tắc của pháp luật, nhân quyền và luật quốc tế.
Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Đối ngoại và Chính sách an ninh (Foreign Affairs and Security Policy) - Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Josep Borrell, và Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban Châu Âu về thỏa thuận Xanh (for the Green Deal), Frans Timmermans đã viếng thăm Ban Thư ký ASEAN vào năm 2021. Những cuộc viếng thăm cấp cao nầy là một nguyên tố của hành động quan hệ đối tác chiến lược EUASEAN, nó dựa trên các giá trị và lợi ích được chia sẻ, và một mục tiêu chung để cùng giải quyết những thách thức toàn cầu (jointly address global challenges).